Zondag 21 april 2013

Zondag 21 april is er gelegenheid om (direct na de dienst) met elkaar na te praten over de preek van die zondag. Ook is er een themawandeling onder leiding van Nel Roggeband. De wandelaars vertrekken vanaf het huis van Nel om omstreeks 12.00 uur.