Paasviering 2019

Klik op de foto’s voor een groter formaat en blader terug om terug te keren naar de (overzichts)pagina.

Verslag gemeenteavond 28 maart 2019

Tijdens de gemeenteavond op 28 maart jl. heeft de kerkenraad de aanwezige leden geraadpleegd m.b.t. de voorgenomen benoeming per 1 mei a.s. van Gerarde Koks-de Jong als pastoraal werker. Na uitleg en toelichting op het proces, de inhoud van het werk en de financiën gaven alle aanwezige gemeenteleden groen licht voor de benoeming. Wij mogen dankbaar zijn dat we in een betrekkelijk korte tijd met een jonge, deskundige en  gedreven kerkelijk werker opnieuw een impuls kunnen geven aan het gemeenteleven van Immanuel!

Kerstfeest 2018

Startzondag 30 september 2018

10 juni: afscheid Wim Kruidenier en Dine van der Staaij

Klik op de foto voor een grotere weergave en keer terug naar het menu door terug te bladeren.

13 mei 2018: doopdienst Seb van der Aa

Paasviering 2018

Klik op de foto’s voor een groter formaat en blader terug om terug te keren naar de (overzichts)pagina.

In Memoriam: Laura Bijl-Aarnoudse

Op zondag 18 februari jl. overleed onverwachts op 69-jarige leeftijd Laurina Cornelia Bijl-Aarnoudse, echtgenote van Koos Bijl, moeder van Peter en Tom, schoonmoeder van Karina, oma van Koen, Jasmijn en Eva, en schoondochter van mevr. Bijl-Vermaas. Ongeveer tien jaar geleden werd bij Laura een tumor ontdekt die na een serie behandelingen genezen leek te zijn. Enkele jaren geleden werd bij haar opnieuw een tumor ontdekt die eveneens positief reageerde op de behandelingen, en de indruk was dat ze ook die weer had overwonnen. Geleidelijk aan kwamen de krachten terug en gloorde er voor haar weer toekomst samen met Koos. Helaas mocht het niet zo zijn. Want een paar weken geleden sloeg de vermoeidheid zodanig toe dat opname in het ziekenhuis nodig was. Diverse onderzoeken vonden plaats. maar gaven geen duidelijk beeld van wat er mis was met haar gezondheid, en maakte dus ook een adequate behandeling vrijwel onmogelijk. Vorige week zondag ging het snel bergafwaarts en in de loop van de avond overleed ze. Vrijdag 23 februari jl. hebben we afscheid van haar genomen in een dienst van Woord en Gebed met als leidend thema de woorden van het lied ‘Ik droomde eens’.

Ik droomde en zie, ik liep aan het strand, bij laag tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. Wij liepen saam het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee; de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan.

Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch! Juist toen ik U nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad!” De Heer keek mij liefdevol aan en antwoordde op mijn vragen: “Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen”.

Dat deze woorden tot troost mogen zijn voor  Koos, Peter en Karina, Tom, de kleinkinderen, oma Bijl en allen die van Laura hielden, op de weg die ze gaan moeten zonder Laura.

Nel Roggeband

Kerstfeest 2017

Klik op de foto’s voor een groter formaat en blader terug om terug te keren naar de pagina.

15 okt. 2017: Afscheid Ds. Sj. van der Zee

De eerste keer dat dominee Van der Zee ons als gastpredikant voorging, was in 1976. Vandaag, meer dan veertig jaar daarna, was hij voor het laatst in onze Gasthuiskapel in Tholen. Reden om hem na de dienst te bedanken en in het zonnetje te zetten!