Contactgegevens

Algemene gegevens

Opmerking: vanwege de nieuwste privacy-wetgeving (AVG) ontbreekt met ingang van

mei 2018 de adressenlijst van personen.

 

Postadres: Hervormde Gemeente Immanuël Tholen, Postbus 10, 4690 AA Tholen.

Kerkgebouw: Gasthuiskapel, Kerkstraat 15, 4691 CD Tholen, telefoon 0166-603793

E-mail: a.deboer@outlook.com

Bankrekeningen Kerkrentmeesters (t.n.v. Hervormde Gemeente Immanuël te Tholen):

  • ABN-AMRO: NL84 ABNA 0815 8078 48
  • Rabobank: NL34 RABO 0126 3573 66

Bankrekening Diaconie (t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Immanuël te Tholen):

  • Rabobank: NL34 RABO 0126 3573 74.

ANBI nr Kerkrentmeesters: 809821540

ANBI nr Diaconie: 824103208

KvK nr 76387003

 

Predikant / kerkelijk werker

Vacant

Ouderlingen

Aart de Boer (scriba), a.deboer@outlook.com, 0166-612891

Kees van Dis (kerkrentmeester), clvandis@zeelandnet.nl, 0166-617613

Jacqueline Tates, jactates@zeelandnet.nl, 0166-600680

Diakenen

Jolanda van Zetten, jvanzetten@zeelandnet.nl, 0166-604021

Linda de Bruijn, lindadebruijn@zeelandnet.nl, 0166-612858

Marcel Nieuwenhuize, marni@zeelandnet.nl, 06-25108892

Kosters

Cor Almekinders, coralmekinders@gmail.com, 0166-602274

Cees Verkerke, ceescorrie@zeelandnet.nl, 0166-602283

Paul Kleppe, paulkleppe1948@gmail.com, 0166-602617

Coördinator onderhoud Gasthuiskapel

Linda de Bruijn, lindadebruijn@zeelandnet.nl, 0166-612858

Coördinator bezoekwerk

Jeanne Kettelerij, kettelerij@zeelandnet.nl, 0166-604206

Redactie C0ntactblad

Jaco van Zetten, jvanzetten@zeelandnet.nl, 0166-604021

Ledenadministratie

Huib de Bruijn, hcdebruijn@zeelandnet.nl, 0166-605119

Financiële administratie

Wim Geuze (alg), wim.geuze@outlook.com, 0166-603301

Linda de Bruijn (diac), lindadebruijn@zeelandnet.nl, 0166-612858

Preekvoorziening

Annet de Boer, annetdeboer@zeelandnet.nl, 0166-612891

Kindernevendienst

Jacqueline Tates, jactates@zeelandnet.nl, 0166-60080