De kerkenraad, mei 2016

Onder van links naar rechts: Linda de Bruijn (diaken), Jolanda van Zetten (diaken) en Corrie Verkerke (diaken). Boven van links naar rechts: Jacqueline Tates (ouderling), Ds. Hans de Bie, Kees van Dis (ouderling-kerkrentmeester) en Aart de Boer (ouderling-scriba).

sized_kerknraad 043c