Contactgegevens

Algemene gegevens

Postadres:

Hervormde Gemeente Immanuël Tholen, Postbus 10, 4690 AA Tholen.

Kerkgebouw:

Gasthuiskapel, Kerkstraat 15, 4691 CD Tholen, telefoon 0166-603793

Bankrekening Kerkrentmeesters (t.n.v. Hervormde Gemeente Immanuël te Tholen): NL34 RABO 0126 3573 66

Bankrekening Diaconie (t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Immanuël te Tholen): NL12 RABO 0126 3573 74.

ANBI nr Kerkrentmeesters: 809821540

ANBI nr Diaconie: 824103208

KvK nr 76387003

 

Predikant / kerkelijk werker

Ds. Willem Vermeulen (consulent)

Ouderlingen

Jan Kettelerij (voorzitter/scriba), info@jankettelerij.nl, 0166-604206

Kees van Dis (ouderling-kerkrentmeester), clvandis@zeelandnet.nl, 0166-617613

Diakenen

Jeanne Kettelerij (pastoraat), kettelerij@zeelandnet.nl, 0166-604206

Linda de Bruijn, lindadebruijn@zeelandnet.nl, 0166-612858

Kosters

Cor Almekinders, coralmekinders@gmail.com, 0166-602274

Cees Verkerke, ceescorrie@zeelandnet.nl, 0166-602283

Coördinator onderhoud Gasthuiskapel

Linda de Bruijn, lindadebruijn@zeelandnet.nl, 0166-612858

Coördinator bezoekwerk

Jeanne Kettelerij, kettelerij@zeelandnet.nl, 0166-604206

Ledenadministratie

Huib de Bruijn, hcdebruijn@zeelandnet.nl, 0166-605119

Financiële administratie

Martin Korporaal, korporaal@zeelandnet.nl, 06-50668575

Preekvoorziening

Annet de Boer, annetdeboer@zeelandnet.nl, 0166-612891

Kindernevendienst

Petra van Dis-De Rijke, Petra.van.dis@lpsnet.nl, 06-15005295

Website

Peter de Bruijn, peterendebruijn@icloud.com