Contactgegevens

Algemene gegevens

Postadres:

Hervormde Gemeente Immanuël Tholen, Postbus 10, 4690 AA Tholen.

Kerkgebouw:

Gasthuiskapel, Kerkstraat 15, 4691 CD Tholen, telefoon 0166-603793

E-mail:

Theo van Werkhoven (scriba): tevewe@zeelandnet.nl

Bankrekeningen Kerkrentmeesters (t.n.v. Hervormde Gemeente Immanuël te Tholen):

  • ABN-AMRO: NL84 ABNA 0815 8078 48
  • Rabobank: NL34 RABO 0126 3573 66

Bankrekening Diaconie (t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Immanuël te Tholen):

  • Rabobank: NL34 RABO 0126 3573 74.

ANBI nr Kerkrentmeesters: 809821540

ANBI nr Diaconie: 824103208

KvK nr 76387003

 

Predikant / kerkelijk werker

Ds. Willem Vermeulen (consulent)

Ouderlingen

Jan Kettelerij (voorzitter), info@jankettelerij.nl, 0166-604206

Kees van Dis (ouderling-kerkrentmeester, clvandis@zeelandnet.nl, 0166-617613

Theo van Werkhoven (scriba), tevewe@zeelandnet.nl, 06-46141679

Diakenen

Jeanne Kettelerij (pastoraat), kettelerij@zeelandnet.nl, 0166-604206

Linda de Bruijn, lindadebruijn@zeelandnet.nl, 0166-612858

Kosters

Cor Almekinders, coralmekinders@gmail.com, 0166-602274

Cees Verkerke, ceescorrie@zeelandnet.nl, 0166-602283

Coördinator onderhoud Gasthuiskapel

Linda de Bruijn, lindadebruijn@zeelandnet.nl, 0166-612858

Coördinator bezoekwerk

Jeanne Kettelerij, kettelerij@zeelandnet.nl, 0166-604206

Ledenadministratie

Huib de Bruijn, hcdebruijn@zeelandnet.nl, 0166-605119

Financiële administratie

Wim Geuze (alg), wim.geuze@outlook.com, 0166-603301

Linda de Bruijn (diac), lindadebruijn@zeelandnet.nl, 0166-612858

Preekvoorziening

Annet de Boer, annetdeboer@zeelandnet.nl, 0166-612891

Kindernevendienst

Petra van Dis-De Rijke, Petra.van.dis@lpsnet.nl, 06-15005295